Dámske tričko PURE NAJLEPŠIA SESTRA

Kód: 271/BIE/XL/BIE 271/BIE/XL/IER 271/BIE/XL/MOD 271/BIE/XL/SVE 271/BIE/XL/RU 271/BIE/XL/S 271/BIE/XL/ERV 271/BIE/XXL/BIE 271/BIE/XXL/IER 271/BIE/XXL/MOD 271/BIE/XXL/SVE 271/BIE/XXL/RU 271/BIE/XXL/S 271/BIE/XXL/ERV 271/BIE/M/BIE 271/BIE/M/IER 271/BIE/M/MOD 271/BIE/M/SVE 271/BIE/M/RU 271/BIE/M/S 271/BIE/M/ERV 271/BIE/L/BIE 271/BIE/L/IER 271/BIE/L/MOD 271/BIE/L/SVE 271/BIE/L/RU 271/BIE/L/S 271/BIE/L/ERV 271/BIE/XXX/BIE 271/BIE/XXX/IER 271/BIE/XXX/MOD 271/BIE/XXX/SVE 271/BIE/XXX/RU 271/BIE/XXX/S 271/BIE/XXX/ERV 271/BIE/S/BIE 271/BIE/S/IER 271/BIE/S/MOD 271/BIE/S/SVE 271/BIE/S/RU 271/BIE/S/S 271/BIE/S/ERV 271/XL/FIA/BIE 271/XL/FIA/IER 271/XL/FIA/MOD 271/XL/FIA/SVE 271/XL/FIA/RU 271/XL/FIA/S 271/XL/FIA/ERV 271/XXL/FIA/BIE 271/XXL/FIA/IER 271/XXL/FIA/MOD 271/XXL/FIA/SVE 271/XXL/FIA/RU 271/XXL/FIA/S 271/XXL/FIA/ERV 271/M/FIA/BIE 271/M/FIA/IER 271/M/FIA/MOD 271/M/FIA/SVE 271/M/FIA/RU 271/M/FIA/S 271/M/FIA/ERV 271/L/FIA/BIE 271/L/FIA/IER 271/L/FIA/MOD 271/L/FIA/SVE 271/L/FIA/RU 271/L/FIA/S 271/L/FIA/ERV 271/FIA/XXX/BIE 271/FIA/XXX/IER 271/FIA/XXX/MOD 271/FIA/XXX/SVE 271/FIA/XXX/RU 271/FIA/XXX/S 271/FIA/XXX/ERV 271/FIA/S/BIE 271/FIA/S/IER 271/FIA/S/MOD 271/FIA/S/SVE 271/FIA/S/RU 271/FIA/S/S 271/FIA/S/ERV 271/XL/IER/BIE 271/XL/IER/IER 271/XL/IER/MOD 271/XL/IER/SVE 271/XL/IER/RU 271/XL/IER/S 271/XL/IER/ERV 271/XXL/IER/BIE 271/XXL/IER/IER 271/XXL/IER/MOD 271/XXL/IER/SVE 271/XXL/IER/RU 271/XXL/IER/S 271/XXL/IER/ERV 271/M/IER/BIE 271/M/IER/IER 271/M/IER/MOD 271/M/IER/SVE 271/M/IER/RU 271/M/IER/S 271/M/IER/ERV 271/L/IER/BIE 271/L/IER/IER 271/L/IER/MOD 271/L/IER/SVE 271/L/IER/RU 271/L/IER/S 271/L/IER/ERV 271/IER/XXX/BIE 271/IER/XXX/IER 271/IER/XXX/MOD 271/IER/XXX/SVE 271/IER/XXX/RU 271/IER/XXX/S 271/IER/XXX/ERV 271/IER/S/BIE 271/IER/S/IER 271/IER/S/MOD 271/IER/S/SVE 271/IER/S/RU 271/IER/S/S 271/IER/S/ERV 271/XL/TMA/BIE 271/XL/TMA/IER 271/XL/TMA/MOD 271/XL/TMA/SVE 271/XL/TMA/RU 271/XL/TMA/S 271/XL/TMA/ERV 271/XXL/TMA/BIE 271/XXL/TMA/IER 271/XXL/TMA/MOD 271/XXL/TMA/SVE 271/XXL/TMA/RU 271/XXL/TMA/S 271/XXL/TMA/ERV 271/M/TMA/BIE 271/M/TMA/IER 271/M/TMA/MOD 271/M/TMA/SVE 271/M/TMA/RU 271/M/TMA/S 271/M/TMA/ERV 271/L/TMA/BIE 271/L/TMA/IER 271/L/TMA/MOD 271/L/TMA/SVE 271/L/TMA/RU 271/L/TMA/S 271/L/TMA/ERV 271/TMA/XXX/BIE 271/TMA/XXX/IER 271/TMA/XXX/MOD 271/TMA/XXX/SVE 271/TMA/XXX/RU 271/TMA/XXX/S 271/TMA/XXX/ERV 271/TMA/S/BIE 271/TMA/S/IER 271/TMA/S/MOD 271/TMA/S/SVE 271/TMA/S/RU 271/TMA/S/S 271/TMA/S/ERV 271/XL/KR/BIE 271/XL/KR/IER 271/XL/KR/MOD 271/XL/KR/SVE 271/XL/KR/RU 271/XL/KR/S 271/XL/KR/ERV 271/XXL/KR/BIE 271/XXL/KR/IER 271/XXL/KR/MOD 271/XXL/KR/SVE 271/XXL/KR/RU 271/XXL/KR/S 271/XXL/KR/ERV 271/M/KR/BIE 271/M/KR/IER 271/M/KR/MOD 271/M/KR/SVE 271/M/KR/RU 271/M/KR/S 271/M/KR/ERV 271/L/KR/BIE 271/L/KR/IER 271/L/KR/MOD 271/L/KR/SVE 271/L/KR/RU 271/L/KR/S 271/L/KR/ERV 271/KR/XXX/BIE 271/KR/XXX/IER 271/KR/XXX/MOD 271/KR/XXX/SVE 271/KR/XXX/RU 271/KR/XXX/S 271/KR/XXX/ERV 271/KR/S/BIE 271/KR/S/IER 271/KR/S/MOD 271/KR/S/SVE 271/KR/S/RU 271/KR/S/S 271/KR/S/ERV 271/XL/SVE/BIE 271/XL/SVE/IER 271/XL/SVE/MOD 271/XL/SVE/SVE 271/XL/SVE/RU 271/XL/SVE/S 271/XL/SVE/ERV 271/XXL/SVE/BIE 271/XXL/SVE/IER 271/XXL/SVE/MOD 271/XXL/SVE/SVE 271/XXL/SVE/RU 271/XXL/SVE/S 271/XXL/SVE/ERV 271/M/SVE/BIE 271/M/SVE/IER 271/M/SVE/MOD 271/M/SVE/SVE 271/M/SVE/RU 271/M/SVE/S 271/M/SVE/ERV 271/L/SVE/BIE 271/L/SVE/IER 271/L/SVE/MOD 271/L/SVE/SVE 271/L/SVE/RU 271/L/SVE/S 271/L/SVE/ERV 271/SVE/XXX/BIE 271/SVE/XXX/IER 271/SVE/XXX/MOD 271/SVE/XXX/SVE 271/SVE/XXX/RU 271/SVE/XXX/S 271/SVE/XXX/ERV 271/SVE/S/BIE 271/SVE/S/IER 271/SVE/S/MOD 271/SVE/S/SVE 271/SVE/S/RU 271/SVE/S/S 271/SVE/S/ERV 271/XL/LT/BIE 271/XL/LT/IER 271/XL/LT/MOD 271/XL/LT/SVE 271/XL/LT/RU 271/XL/LT/S 271/XL/LT/ERV 271/XXL/LT/BIE 271/XXL/LT/IER 271/XXL/LT/MOD 271/XXL/LT/SVE 271/XXL/LT/RU 271/XXL/LT/S 271/XXL/LT/ERV 271/M/LT/BIE 271/M/LT/IER 271/M/LT/MOD 271/M/LT/SVE 271/M/LT/RU 271/M/LT/S 271/M/LT/ERV 271/L/LT/BIE 271/L/LT/IER 271/L/LT/MOD 271/L/LT/SVE 271/L/LT/RU 271/L/LT/S 271/L/LT/ERV 271/LT/XXX/BIE 271/LT/XXX/IER 271/LT/XXX/MOD 271/LT/XXX/SVE 271/LT/XXX/RU 271/LT/XXX/S 271/LT/XXX/ERV 271/LT/S/BIE 271/LT/S/IER 271/LT/S/MOD 271/LT/S/SVE 271/LT/S/RU 271/LT/S/S 271/LT/S/ERV 271/XL/ERV/BIE 271/XL/ERV/IER 271/XL/ERV/MOD 271/XL/ERV/SVE 271/XL/ERV/RU 271/XL/ERV/S 271/XL/ERV/ERV 271/XXL/ERV/BIE 271/XXL/ERV/IER 271/XXL/ERV/MOD 271/XXL/ERV/SVE 271/XXL/ERV/RU 271/XXL/ERV/S 271/XXL/ERV/ERV 271/M/ERV/BIE 271/M/ERV/IER 271/M/ERV/MOD 271/M/ERV/SVE 271/M/ERV/RU 271/M/ERV/S 271/M/ERV/ERV 271/L/ERV/BIE 271/L/ERV/IER 271/L/ERV/MOD 271/L/ERV/SVE 271/L/ERV/RU 271/L/ERV/S 271/L/ERV/ERV 271/ERV/XXX/BIE 271/ERV/XXX/IER 271/ERV/XXX/MOD 271/ERV/XXX/SVE 271/ERV/XXX/RU 271/ERV/XXX/S 271/ERV/XXX/ERV 271/ERV/S/BIE 271/ERV/S/IER 271/ERV/S/MOD 271/ERV/S/SVE 271/ERV/S/RU 271/ERV/S/S 271/ERV/S/ERV 271/XL/BIE/MAL 271/XL/IER/MAL 271/XL/MOD/MAL 271/XL/SVE/MAL 271/XL/RU/MAL 271/XL/S/MAL 271/XL/ERV/MAL 271/XXL/BIE/MAL 271/XXL/IER/MAL 271/XXL/MOD/MAL 271/XXL/SVE/MAL 271/XXL/RU/MAL 271/XXL/S/MAL 271/XXL/ERV/MAL 271/M/BIE/MAL 271/M/IER/MAL 271/M/MOD/MAL 271/M/SVE/MAL 271/M/RU/MAL 271/M/S/MAL 271/M/ERV/MAL 271/L/BIE/MAL 271/L/IER/MAL 271/L/MOD/MAL 271/L/SVE/MAL 271/L/RU/MAL 271/L/S/MAL 271/L/ERV/MAL 271/XXX/BIE/MAL 271/XXX/IER/MAL 271/XXX/MOD/MAL 271/XXX/SVE/MAL 271/XXX/RU/MAL 271/XXX/S/MAL 271/XXX/ERV/MAL 271/S/BIE/MAL 271/S/IER/MAL 271/S/MOD/MAL 271/S/SVE/MAL 271/S/RU/MAL 271/S/S/MAL 271/S/ERV/MAL Zvoľte variant
€13,90
Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Farba trička
Veľkosť trička
Farba potlače
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Dámske tričko s veľmi krátkym rukávom, má voľný okrúhlý priekrčník s úzkym lemom zo zhodného materiálu. Ramená sú spevnené všitým prúžkom. Tričko má dĺžku do hĺbky bokov. Silikónové zmäkčovadlo zaisťuje splývavosť a mäkkosť na dotyk.

Materiál: 100% bavlna

Odoslanie do: 7 pracovných dní od zaplatenia