Damske amazing,chic,star,love,style...

Kód: 355/BIE 355/MOD 355/FIA 355/CIE 355/TMA 355/KRA 355/KHA 355/ZLT 355/CER 355/BIE2 355/BIE3 355/MOD2 355/FIA2 355/CIE2 355/TMA2 355/KRA2 355/KHA2 355/ZLT2 355/CER2 355/CIE3 355/BIE4 355/MOD3 355/FIA3 355/CIE4 355/TMA3 355/KRA3 355/KHA3 355/ZLT3 355/CER3 355/MOD4 355/BIE5 355/MOD5 355/FIA4 355/CIE5 355/TMA4 355/KRA4 355/KHA4 355/ZLT4 355/CER4 355/RUZ 355/BIE6 355/MOD6 355/FIA5 355/CIE6 355/TMA5 355/KRA5 355/KHA5 355/ZLT5 355/CER5 355/ZLT6 355/BIE7 355/MOD7 355/FIA6 355/CIE7 355/TMA6 355/KRA6 355/KHA6 355/ZLT7 355/CER6 355/CER7 355/BIE8 355/MOD8 355/FIA7 355/CIE8 355/TMA7 355/KRA7 355/KHA7 355/ZLT8 355/CER8 355/RUZ2 355/BIE9 355/MOD9 355/FIA8 355/CIE9 355/TMA8 355/KRA8 355/KHA8 355/ZLT9 355/CER9 355/BIE10 355/BIE11 355/MOD10 355/FIA9 355/CIE10 355/TMA9 355/KRA9 355/KHA9 355/ZLT10 355/CER10 355/CIE11 355/BIE12 355/MOD11 355/FIA10 355/CIE12 355/TMA10 355/KRA10 355/KHA10 355/ZLT11 355/CER11 355/MOD12 355/BIE13 355/MOD13 355/FIA11 355/CIE13 355/TMA11 355/KRA11 355/KHA11 355/ZLT12 355/CER12 355/RUZ3 355/BIE14 355/MOD14 355/FIA12 355/CIE14 355/TMA12 355/KRA12 355/KHA12 355/ZLT13 355/CER13 355/ZLT14 355/BIE15 355/MOD15 355/FIA13 355/CIE15 355/TMA13 355/KRA13 355/KHA13 355/ZLT15 355/CER14 355/CER15 355/BIE16 355/MOD16 355/FIA14 355/CIE16 355/TMA14 355/KRA14 355/KHA14 355/ZLT16 355/CER16 355/RUZ4 355/BIE17 355/MOD17 355/FIA15 355/CIE17 355/TMA15 355/KRA15 355/KHA15 355/ZLT17 355/CER17 355/BIE18 355/BIE19 355/MOD18 355/FIA16 355/CIE18 355/TMA16 355/KRA16 355/KHA16 355/ZLT18 355/CER18 355/CIE19 355/BIE20 355/MOD19 355/FIA17 355/CIE20 355/TMA17 355/KRA17 355/KHA17 355/ZLT19 355/CER19 355/MOD20 355/BIE21 355/MOD21 355/FIA18 355/CIE21 355/TMA18 355/KRA18 355/KHA18 355/ZLT20 355/CER20 355/RUZ5 355/BIE22 355/MOD22 355/FIA19 355/CIE22 355/TMA19 355/KRA19 355/KHA19 355/ZLT21 355/CER21 355/ZLT22 355/BIE23 355/MOD23 355/FIA20 355/CIE23 355/TMA20 355/KRA20 355/KHA20 355/ZLT23 355/CER22 355/CER23 355/BIE24 355/MOD24 355/FIA21 355/CIE24 355/TMA21 355/KRA21 355/KHA21 355/ZLT24 355/CER24 355/RUZ6 355/BIE25 355/MOD25 355/FIA22 355/CIE25 355/TMA22 355/KRA22 355/KHA22 355/ZLT25 355/CER25 355/BIE26 355/BIE27 355/MOD26 355/FIA23 355/CIE26 355/TMA23 355/KRA23 355/KHA23 355/ZLT26 355/CER26 355/CIE27 355/BIE28 355/MOD27 355/FIA24 355/CIE28 355/TMA24 355/KRA24 355/KHA24 355/ZLT27 355/CER27 355/MOD28 355/BIE29 355/MOD29 355/FIA25 355/CIE29 355/TMA25 355/KRA25 355/KHA25 355/ZLT28 355/CER28 355/RUZ7 355/BIE30 355/MOD30 355/FIA26 355/CIE30 355/TMA26 355/KRA26 355/KHA26 355/ZLT29 355/CER29 355/ZLT30 355/BIE31 355/MOD31 355/FIA27 355/CIE31 355/TMA27 355/KRA27 355/KHA27 355/ZLT31 355/CER30 355/CER31 355/BIE32 355/MOD32 355/FIA28 355/CIE32 355/TMA28 355/KRA28 355/KHA28 355/ZLT32 355/CER32 355/RUZ8 355/BIE33 355/MOD33 355/FIA29 355/CIE33 355/TMA29 355/KRA29 355/KHA29 355/ZLT33 355/CER33 355/BIE34 355/BIE35 355/MOD34 355/FIA30 355/CIE34 355/TMA30 355/KRA30 355/KHA30 355/ZLT34 355/CER34 355/CIE35 355/BIE36 355/MOD35 355/FIA31 355/CIE36 355/TMA31 355/KRA31 355/KHA31 355/ZLT35 355/CER35 355/MOD36 355/BIE37 355/MOD37 355/FIA32 355/CIE37 355/TMA32 355/KRA32 355/KHA32 355/ZLT36 355/CER36 355/RUZ9 355/BIE38 355/MOD38 355/FIA33 355/CIE38 355/TMA33 355/KRA33 355/KHA33 355/ZLT37 355/CER37 355/ZLT38 355/BIE39 355/MOD39 355/FIA34 355/CIE39 355/TMA34 355/KRA34 355/KHA34 355/ZLT39 355/CER38 355/CER39 355/BIE40 355/MOD40 355/FIA35 355/CIE40 355/TMA35 355/KRA35 355/KHA35 355/ZLT40 355/CER40 355/RUZ10 355/BIE41 355/MOD41 355/FIA36 355/CIE41 355/TMA36 355/KRA36 355/KHA36 355/ZLT41 355/CER41 355/BIE42 355/BIE43 355/MOD42 355/FIA37 355/CIE42 355/TMA37 355/KRA37 355/KHA37 355/ZLT42 355/CER42 355/CIE43 355/BIE44 355/MOD43 355/FIA38 355/CIE44 355/TMA38 355/KRA38 355/KHA38 355/ZLT43 355/CER43 355/MOD44 355/BIE45 355/MOD45 355/FIA39 355/CIE45 355/TMA39 355/KRA39 355/KHA39 355/ZLT44 355/CER44 355/RUZ11 355/BIE46 355/MOD46 355/FIA40 355/CIE46 355/TMA40 355/KRA40 355/KHA40 355/ZLT45 355/CER45 355/ZLT46 355/BIE47 355/MOD47 355/FIA41 355/CIE47 355/TMA41 355/KRA41 355/KHA41 355/ZLT47 355/CER46 355/CER47 355/BIE48 355/MOD48 355/FIA42 355/CIE48 355/TMA42 355/KRA42 355/KHA42 355/ZLT48 355/CER48 355/RUZ12 Zvoľte variant
Výpredaj
€11,90
Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Farba trička
Farba potlače
Dámska veľkosť
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Dámske tričko s veľmi krátkym rukávom, má voľný okrúhlý priekrčník s úzkym lemom zo zhodného materiálu. Ramená sú spevnené všitým prúžkom. Tričko má dĺžku do hĺbky bokov. Silikónové zmäkčovadlo zaisťuje splývavosť a mäkkosť na dotyk.

variant píšte do poznámky


Materiál: 100% bavlna