Dámske tričko BODY POSITIVE

Kód: 316/BIE/XL/BIE 316/BIE/XXL/BIE 316/BIE/M/BIE 316/BIE/L/BIE 316/BIE/XXX/BIE 316/BIE/S/BIE 316/XL/FIA/BIE 316/XXL/FIA/BIE 316/M/FIA/BIE 316/L/FIA/BIE 316/FIA/XXX/BIE 316/FIA/S/BIE 316/XL/IER/BIE 316/XXL/IER/BIE 316/M/IER/BIE 316/L/IER/BIE 316/IER/XXX/BIE 316/IER/S/BIE 316/XL/TMA/BIE 316/XXL/TMA/BIE 316/M/TMA/BIE 316/L/TMA/BIE 316/TMA/XXX/BIE 316/TMA/S/BIE 316/XL/KR/BIE 316/XXL/KR/BIE 316/M/KR/BIE 316/L/KR/BIE 316/KR/XXX/BIE 316/KR/S/BIE 316/XL/SVE/BIE 316/XXL/SVE/BIE 316/M/SVE/BIE 316/L/SVE/BIE 316/SVE/XXX/BIE 316/SVE/S/BIE 316/XL/LT/BIE 316/XXL/LT/BIE 316/M/LT/BIE 316/L/LT/BIE 316/LT/XXX/BIE 316/LT/S/BIE 316/XL/ERV/BIE 316/XXL/ERV/BIE 316/M/ERV/BIE 316/L/ERV/BIE 316/ERV/XXX/BIE 316/ERV/S/BIE 316/XL/BIE/MAL 316/XXL/BIE/MAL 316/M/BIE/MAL 316/L/BIE/MAL 316/XXX/BIE/MAL 316/S/BIE/MAL 316/BIE/XL/IER 316/BIE/XXL/IER 316/BIE/M/IER 316/BIE/L/IER 316/BIE/XXX/IER 316/BIE/S/IER 316/XL/FIA/IER 316/XXL/FIA/IER 316/M/FIA/IER 316/L/FIA/IER 316/FIA/XXX/IER 316/FIA/S/IER 316/XL/IER/IER 316/XXL/IER/IER 316/M/IER/IER 316/L/IER/IER 316/IER/XXX/IER 316/IER/S/IER 316/XL/TMA/IER 316/XXL/TMA/IER 316/M/TMA/IER 316/L/TMA/IER 316/TMA/XXX/IER 316/TMA/S/IER 316/XL/KR/IER 316/XXL/KR/IER 316/M/KR/IER 316/L/KR/IER 316/KR/XXX/IER 316/KR/S/IER 316/XL/SVE/IER 316/XXL/SVE/IER 316/M/SVE/IER 316/L/SVE/IER 316/SVE/XXX/IER 316/SVE/S/IER 316/XL/LT/IER 316/XXL/LT/IER 316/M/LT/IER 316/L/LT/IER 316/LT/XXX/IER 316/LT/S/IER 316/XL/ERV/IER 316/XXL/ERV/IER 316/M/ERV/IER 316/L/ERV/IER 316/ERV/XXX/IER 316/ERV/S/IER 316/XL/IER/MAL 316/XXL/IER/MAL 316/M/IER/MAL 316/L/IER/MAL 316/XXX/IER/MAL 316/S/IER/MAL 316/BIE/XL/MOD 316/BIE/XXL/MOD 316/BIE/M/MOD 316/BIE/L/MOD 316/BIE/XXX/MOD 316/BIE/S/MOD 316/XL/FIA/MOD 316/XXL/FIA/MOD 316/M/FIA/MOD 316/L/FIA/MOD 316/FIA/XXX/MOD 316/FIA/S/MOD 316/XL/IER/MOD 316/XXL/IER/MOD 316/M/IER/MOD 316/L/IER/MOD 316/IER/XXX/MOD 316/IER/S/MOD 316/XL/TMA/MOD 316/XXL/TMA/MOD 316/M/TMA/MOD 316/L/TMA/MOD 316/TMA/XXX/MOD 316/TMA/S/MOD 316/XL/KR/MOD 316/XXL/KR/MOD 316/M/KR/MOD 316/L/KR/MOD 316/KR/XXX/MOD 316/KR/S/MOD 316/XL/SVE/MOD 316/XXL/SVE/MOD 316/M/SVE/MOD 316/L/SVE/MOD 316/SVE/XXX/MOD 316/SVE/S/MOD 316/XL/LT/MOD 316/XXL/LT/MOD 316/M/LT/MOD 316/L/LT/MOD 316/LT/XXX/MOD 316/LT/S/MOD 316/XL/ERV/MOD 316/XXL/ERV/MOD 316/M/ERV/MOD 316/L/ERV/MOD 316/ERV/XXX/MOD 316/ERV/S/MOD 316/XL/MOD/MAL 316/XXL/MOD/MAL 316/M/MOD/MAL 316/L/MOD/MAL 316/XXX/MOD/MAL 316/S/MOD/MAL 316/BIE/XL/SVE 316/BIE/XXL/SVE 316/BIE/M/SVE 316/BIE/L/SVE 316/BIE/XXX/SVE 316/BIE/S/SVE 316/XL/FIA/SVE 316/XXL/FIA/SVE 316/M/FIA/SVE 316/L/FIA/SVE 316/FIA/XXX/SVE 316/FIA/S/SVE 316/XL/IER/SVE 316/XXL/IER/SVE 316/M/IER/SVE 316/L/IER/SVE 316/IER/XXX/SVE 316/IER/S/SVE 316/XL/TMA/SVE 316/XXL/TMA/SVE 316/M/TMA/SVE 316/L/TMA/SVE 316/TMA/XXX/SVE 316/TMA/S/SVE 316/XL/KR/SVE 316/XXL/KR/SVE 316/M/KR/SVE 316/L/KR/SVE 316/KR/XXX/SVE 316/KR/S/SVE 316/XL/SVE/SVE 316/XXL/SVE/SVE 316/M/SVE/SVE 316/L/SVE/SVE 316/SVE/XXX/SVE 316/SVE/S/SVE 316/XL/LT/SVE 316/XXL/LT/SVE 316/M/LT/SVE 316/L/LT/SVE 316/LT/XXX/SVE 316/LT/S/SVE 316/XL/ERV/SVE 316/XXL/ERV/SVE 316/M/ERV/SVE 316/L/ERV/SVE 316/ERV/XXX/SVE 316/ERV/S/SVE 316/XL/SVE/MAL 316/XXL/SVE/MAL 316/M/SVE/MAL 316/L/SVE/MAL 316/XXX/SVE/MAL 316/S/SVE/MAL 316/BIE/XL/RU 316/BIE/XXL/RU 316/BIE/M/RU 316/BIE/L/RU 316/BIE/XXX/RU 316/BIE/S/RU 316/XL/FIA/RU 316/XXL/FIA/RU 316/M/FIA/RU 316/L/FIA/RU 316/FIA/XXX/RU 316/FIA/S/RU 316/XL/IER/RU 316/XXL/IER/RU 316/M/IER/RU 316/L/IER/RU 316/IER/XXX/RU 316/IER/S/RU 316/XL/TMA/RU 316/XXL/TMA/RU 316/M/TMA/RU 316/L/TMA/RU 316/TMA/XXX/RU 316/TMA/S/RU 316/XL/KR/RU 316/XXL/KR/RU 316/M/KR/RU 316/L/KR/RU 316/KR/XXX/RU 316/KR/S/RU 316/XL/SVE/RU 316/XXL/SVE/RU 316/M/SVE/RU 316/L/SVE/RU 316/SVE/XXX/RU 316/SVE/S/RU 316/XL/LT/RU 316/XXL/LT/RU 316/M/LT/RU 316/L/LT/RU 316/LT/XXX/RU 316/LT/S/RU 316/XL/ERV/RU 316/XXL/ERV/RU 316/M/ERV/RU 316/L/ERV/RU 316/ERV/XXX/RU 316/ERV/S/RU 316/XL/RU/MAL 316/XXL/RU/MAL 316/M/RU/MAL 316/L/RU/MAL 316/XXX/RU/MAL 316/S/RU/MAL 316/BIE/XL/S 316/BIE/XXL/S 316/BIE/M/S 316/BIE/L/S 316/BIE/XXX/S 316/BIE/S/S 316/XL/FIA/S 316/XXL/FIA/S 316/M/FIA/S 316/L/FIA/S 316/FIA/XXX/S 316/FIA/S/S 316/XL/IER/S 316/XXL/IER/S 316/M/IER/S 316/L/IER/S 316/IER/XXX/S 316/IER/S/S 316/XL/TMA/S 316/XXL/TMA/S 316/M/TMA/S 316/L/TMA/S 316/TMA/XXX/S 316/TMA/S/S 316/XL/KR/S 316/XXL/KR/S 316/M/KR/S 316/L/KR/S 316/KR/XXX/S 316/KR/S/S 316/XL/SVE/S 316/XXL/SVE/S 316/M/SVE/S 316/L/SVE/S 316/SVE/XXX/S 316/SVE/S/S 316/XL/LT/S 316/XXL/LT/S 316/M/LT/S 316/L/LT/S 316/LT/XXX/S 316/LT/S/S 316/XL/ERV/S 316/XXL/ERV/S 316/M/ERV/S 316/L/ERV/S 316/ERV/XXX/S 316/ERV/S/S 316/XL/S/MAL 316/XXL/S/MAL 316/M/S/MAL 316/L/S/MAL 316/XXX/S/MAL 316/S/S/MAL 316/BIE/XL/ERV 316/BIE/XXL/ERV 316/BIE/M/ERV 316/BIE/L/ERV 316/BIE/XXX/ERV 316/BIE/S/ERV 316/XL/FIA/ERV 316/XXL/FIA/ERV 316/M/FIA/ERV 316/L/FIA/ERV 316/FIA/XXX/ERV 316/FIA/S/ERV 316/XL/IER/ERV 316/XXL/IER/ERV 316/M/IER/ERV 316/L/IER/ERV 316/IER/XXX/ERV 316/IER/S/ERV 316/XL/TMA/ERV 316/XXL/TMA/ERV 316/M/TMA/ERV 316/L/TMA/ERV 316/TMA/XXX/ERV 316/TMA/S/ERV 316/XL/KR/ERV 316/XXL/KR/ERV 316/M/KR/ERV 316/L/KR/ERV 316/KR/XXX/ERV 316/KR/S/ERV 316/XL/SVE/ERV 316/XXL/SVE/ERV 316/M/SVE/ERV 316/L/SVE/ERV 316/SVE/XXX/ERV 316/SVE/S/ERV 316/XL/LT/ERV 316/XXL/LT/ERV 316/M/LT/ERV 316/L/LT/ERV 316/LT/XXX/ERV 316/LT/S/ERV 316/XL/ERV/ERV 316/XXL/ERV/ERV 316/M/ERV/ERV 316/L/ERV/ERV 316/ERV/XXX/ERV 316/ERV/S/ERV 316/XL/ERV/MAL 316/XXL/ERV/MAL 316/M/ERV/MAL 316/L/ERV/MAL 316/XXX/ERV/MAL 316/S/ERV/MAL Zvoľte variant
€13,90
Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Farba trička
Veľkosť trička
Farba potlače
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Dámske tričko s veľmi krátkym rukávom, má voľný okrúhlý priekrčník s úzkym lemom zo zhodného materiálu. Ramená sú spevnené všitým prúžkom. Tričko má dĺžku do hĺbky bokov. Silikónové zmäkčovadlo zaisťuje splývavosť a mäkkosť na dotyk.

Materiál: 100% bavlna

Odoslanie do: 7 pracovných dní od zaplatenia