Dámske tričko PURE HRDÁ MAMINA

Kód: 190/BIE/XL/BIE 190/BIE/XL/IER 190/BIE/XL/MOD 190/BIE/XL/SVE 190/BIE/XL/RU 190/BIE/XL/S 190/BIE/XL/ERV 190/BIE/XXL/BIE 190/BIE/XXL/IER 190/BIE/XXL/MOD 190/BIE/XXL/SVE 190/BIE/XXL/RU 190/BIE/XXL/S 190/BIE/XXL/ERV 190/BIE/M/BIE 190/BIE/M/IER 190/BIE/M/MOD 190/BIE/M/SVE 190/BIE/M/RU 190/BIE/M/S 190/BIE/M/ERV 190/BIE/L/BIE 190/BIE/L/IER 190/BIE/L/MOD 190/BIE/L/SVE 190/BIE/L/RU 190/BIE/L/S 190/BIE/L/ERV 190/BIE/XXX/BIE 190/BIE/XXX/IER 190/BIE/XXX/MOD 190/BIE/XXX/SVE 190/BIE/XXX/RU 190/BIE/XXX/S 190/BIE/XXX/ERV 190/BIE/S/BIE 190/BIE/S/IER 190/BIE/S/MOD 190/BIE/S/SVE 190/BIE/S/RU 190/BIE/S/S 190/BIE/S/ERV 190/XL/FIA/BIE 190/XL/FIA/IER 190/XL/FIA/MOD 190/XL/FIA/SVE 190/XL/FIA/RU 190/XL/FIA/S 190/XL/FIA/ERV 190/XXL/FIA/BIE 190/XXL/FIA/IER 190/XXL/FIA/MOD 190/XXL/FIA/SVE 190/XXL/FIA/RU 190/XXL/FIA/S 190/XXL/FIA/ERV 190/M/FIA/BIE 190/M/FIA/IER 190/M/FIA/MOD 190/M/FIA/SVE 190/M/FIA/RU 190/M/FIA/S 190/M/FIA/ERV 190/L/FIA/BIE 190/L/FIA/IER 190/L/FIA/MOD 190/L/FIA/SVE 190/L/FIA/RU 190/L/FIA/S 190/L/FIA/ERV 190/FIA/XXX/BIE 190/FIA/XXX/IER 190/FIA/XXX/MOD 190/FIA/XXX/SVE 190/FIA/XXX/RU 190/FIA/XXX/S 190/FIA/XXX/ERV 190/FIA/S/BIE 190/FIA/S/IER 190/FIA/S/MOD 190/FIA/S/SVE 190/FIA/S/RU 190/FIA/S/S 190/FIA/S/ERV 190/XL/IER/BIE 190/XL/IER/IER 190/XL/IER/MOD 190/XL/IER/SVE 190/XL/IER/RU 190/XL/IER/S 190/XL/IER/ERV 190/XXL/IER/BIE 190/XXL/IER/IER 190/XXL/IER/MOD 190/XXL/IER/SVE 190/XXL/IER/RU 190/XXL/IER/S 190/XXL/IER/ERV 190/M/IER/BIE 190/M/IER/IER 190/M/IER/MOD 190/M/IER/SVE 190/M/IER/RU 190/M/IER/S 190/M/IER/ERV 190/L/IER/BIE 190/L/IER/IER 190/L/IER/MOD 190/L/IER/SVE 190/L/IER/RU 190/L/IER/S 190/L/IER/ERV 190/IER/XXX/BIE 190/IER/XXX/IER 190/IER/XXX/MOD 190/IER/XXX/SVE 190/IER/XXX/RU 190/IER/XXX/S 190/IER/XXX/ERV 190/IER/S/BIE 190/IER/S/IER 190/IER/S/MOD 190/IER/S/SVE 190/IER/S/RU 190/IER/S/S 190/IER/S/ERV 190/XL/TMA/BIE 190/XL/TMA/IER 190/XL/TMA/MOD 190/XL/TMA/SVE 190/XL/TMA/RU 190/XL/TMA/S 190/XL/TMA/ERV 190/XXL/TMA/BIE 190/XXL/TMA/IER 190/XXL/TMA/MOD 190/XXL/TMA/SVE 190/XXL/TMA/RU 190/XXL/TMA/S 190/XXL/TMA/ERV 190/M/TMA/BIE 190/M/TMA/IER 190/M/TMA/MOD 190/M/TMA/SVE 190/M/TMA/RU 190/M/TMA/S 190/M/TMA/ERV 190/L/TMA/BIE 190/L/TMA/IER 190/L/TMA/MOD 190/L/TMA/SVE 190/L/TMA/RU 190/L/TMA/S 190/L/TMA/ERV 190/TMA/XXX/BIE 190/TMA/XXX/IER 190/TMA/XXX/MOD 190/TMA/XXX/SVE 190/TMA/XXX/RU 190/TMA/XXX/S 190/TMA/XXX/ERV 190/TMA/S/BIE 190/TMA/S/IER 190/TMA/S/MOD 190/TMA/S/SVE 190/TMA/S/RU 190/TMA/S/S 190/TMA/S/ERV 190/XL/KR/BIE 190/XL/KR/IER 190/XL/KR/MOD 190/XL/KR/SVE 190/XL/KR/RU 190/XL/KR/S 190/XL/KR/ERV 190/XXL/KR/BIE 190/XXL/KR/IER 190/XXL/KR/MOD 190/XXL/KR/SVE 190/XXL/KR/RU 190/XXL/KR/S 190/XXL/KR/ERV 190/M/KR/BIE 190/M/KR/IER 190/M/KR/MOD 190/M/KR/SVE 190/M/KR/RU 190/M/KR/S 190/M/KR/ERV 190/L/KR/BIE 190/L/KR/IER 190/L/KR/MOD 190/L/KR/SVE 190/L/KR/RU 190/L/KR/S 190/L/KR/ERV 190/KR/XXX/BIE 190/KR/XXX/IER 190/KR/XXX/MOD 190/KR/XXX/SVE 190/KR/XXX/RU 190/KR/XXX/S 190/KR/XXX/ERV 190/KR/S/BIE 190/KR/S/IER 190/KR/S/MOD 190/KR/S/SVE 190/KR/S/RU 190/KR/S/S 190/KR/S/ERV 190/XL/SVE/BIE 190/XL/SVE/IER 190/XL/SVE/MOD 190/XL/SVE/SVE 190/XL/SVE/RU 190/XL/SVE/S 190/XL/SVE/ERV 190/XXL/SVE/BIE 190/XXL/SVE/IER 190/XXL/SVE/MOD 190/XXL/SVE/SVE 190/XXL/SVE/RU 190/XXL/SVE/S 190/XXL/SVE/ERV 190/M/SVE/BIE 190/M/SVE/IER 190/M/SVE/MOD 190/M/SVE/SVE 190/M/SVE/RU 190/M/SVE/S 190/M/SVE/ERV 190/L/SVE/BIE 190/L/SVE/IER 190/L/SVE/MOD 190/L/SVE/SVE 190/L/SVE/RU 190/L/SVE/S 190/L/SVE/ERV 190/SVE/XXX/BIE 190/SVE/XXX/IER 190/SVE/XXX/MOD 190/SVE/XXX/SVE 190/SVE/XXX/RU 190/SVE/XXX/S 190/SVE/XXX/ERV 190/SVE/S/BIE 190/SVE/S/IER 190/SVE/S/MOD 190/SVE/S/SVE 190/SVE/S/RU 190/SVE/S/S 190/SVE/S/ERV 190/XL/LT/BIE 190/XL/LT/IER 190/XL/LT/MOD 190/XL/LT/SVE 190/XL/LT/RU 190/XL/LT/S 190/XL/LT/ERV 190/XXL/LT/BIE 190/XXL/LT/IER 190/XXL/LT/MOD 190/XXL/LT/SVE 190/XXL/LT/RU 190/XXL/LT/S 190/XXL/LT/ERV 190/M/LT/BIE 190/M/LT/IER 190/M/LT/MOD 190/M/LT/SVE 190/M/LT/RU 190/M/LT/S 190/M/LT/ERV 190/L/LT/BIE 190/L/LT/IER 190/L/LT/MOD 190/L/LT/SVE 190/L/LT/RU 190/L/LT/S 190/L/LT/ERV 190/LT/XXX/BIE 190/LT/XXX/IER 190/LT/XXX/MOD 190/LT/XXX/SVE 190/LT/XXX/RU 190/LT/XXX/S 190/LT/XXX/ERV 190/LT/S/BIE 190/LT/S/IER 190/LT/S/MOD 190/LT/S/SVE 190/LT/S/RU 190/LT/S/S 190/LT/S/ERV 190/XL/ERV/BIE 190/XL/ERV/IER 190/XL/ERV/MOD 190/XL/ERV/SVE 190/XL/ERV/RU 190/XL/ERV/S 190/XL/ERV/ERV 190/XXL/ERV/BIE 190/XXL/ERV/IER 190/XXL/ERV/MOD 190/XXL/ERV/SVE 190/XXL/ERV/RU 190/XXL/ERV/S 190/XXL/ERV/ERV 190/M/ERV/BIE 190/M/ERV/IER 190/M/ERV/MOD 190/M/ERV/SVE 190/M/ERV/RU 190/M/ERV/S 190/M/ERV/ERV 190/L/ERV/BIE 190/L/ERV/IER 190/L/ERV/MOD 190/L/ERV/SVE 190/L/ERV/RU 190/L/ERV/S 190/L/ERV/ERV 190/ERV/XXX/BIE 190/ERV/XXX/IER 190/ERV/XXX/MOD 190/ERV/XXX/SVE 190/ERV/XXX/RU 190/ERV/XXX/S 190/ERV/XXX/ERV 190/ERV/S/BIE 190/ERV/S/IER 190/ERV/S/MOD 190/ERV/S/SVE 190/ERV/S/RU 190/ERV/S/S 190/ERV/S/ERV 190/XL/BIE/MAL 190/XL/IER/MAL 190/XL/MOD/MAL 190/XL/SVE/MAL 190/XL/RU/MAL 190/XL/S/MAL 190/XL/ERV/MAL 190/XXL/BIE/MAL 190/XXL/IER/MAL 190/XXL/MOD/MAL 190/XXL/SVE/MAL 190/XXL/RU/MAL 190/XXL/S/MAL 190/XXL/ERV/MAL 190/M/BIE/MAL 190/M/IER/MAL 190/M/MOD/MAL 190/M/SVE/MAL 190/M/RU/MAL 190/M/S/MAL 190/M/ERV/MAL 190/L/BIE/MAL 190/L/IER/MAL 190/L/MOD/MAL 190/L/SVE/MAL 190/L/RU/MAL 190/L/S/MAL 190/L/ERV/MAL 190/XXX/BIE/MAL 190/XXX/IER/MAL 190/XXX/MOD/MAL 190/XXX/SVE/MAL 190/XXX/RU/MAL 190/XXX/S/MAL 190/XXX/ERV/MAL 190/S/BIE/MAL 190/S/IER/MAL 190/S/MOD/MAL 190/S/SVE/MAL 190/S/RU/MAL 190/S/S/MAL 190/S/ERV/MAL Zvoľte variant
€13,90
Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Farba trička
Veľkosť trička
Farba potlače
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Dámske tričko s veľmi krátkym rukávom, má voľný okrúhlý priekrčník s úzkym lemom zo zhodného materiálu. Ramená sú spevnené všitým prúžkom. Tričko má dĺžku do hĺbky bokov. Silikónové zmäkčovadlo zaisťuje splývavosť a mäkkosť na dotyk.

Materiál: 100% bavlna

Odoslanie do: 7 pracovných dní od zaplatenia