Tehotenské tričko CITY KOPEM PRESNE

Kód: 118/BIE 118/BIE7 118/BIE13 118/BIE19 118/BIE25 118/BIE31 118/XL 118/XXL 118/M 118/L 118/CIE 118/CIE7 118/XL7 118/XXL7 118/M7 118/L7 118/KRA 118/KRA7 118/XL13 118/XXL13 118/M13 118/L13 118/SVE 118/SVE7 118/XL19 118/XXL19 118/M19 118/L19 118/ZLT 118/ZLT7 118/XL25 118/XXL25 118/M25 118/L25 118/CER 118/CER7 118/XL31 118/XXL31 118/M31 118/L31 118/S 118/BIE37 118/XL37 118/XXL37 118/M37 118/L37 118/S7 118/BIE38 118/XL43 118/XXL43 118/M43 118/L43 118/S13 118/BIE39 118/XL49 118/XXL49 118/M49 118/L49 118/S19 118/BIE40 118/XL55 118/XXL55 118/M55 118/L55 118/S25 118/BIE41 118/XL61 118/XXL61 118/M61 118/L61 118/S31 118/BIE42 118/BIE2 118/BIE8 118/BIE14 118/BIE20 118/BIE26 118/BIE32 118/XL2 118/XXL2 118/M2 118/L2 118/CIE2 118/CIE8 118/XL8 118/XXL8 118/M8 118/L8 118/KRA2 118/KRA8 118/XL14 118/XXL14 118/M14 118/L14 118/SVE2 118/SVE8 118/XL20 118/XXL20 118/M20 118/L20 118/ZLT2 118/ZLT8 118/XL26 118/XXL26 118/M26 118/L26 118/CER2 118/CER8 118/XL32 118/XXL32 118/M32 118/L32 118/S2 118/CIE13 118/XL38 118/XXL38 118/M38 118/L38 118/S8 118/CIE14 118/XL44 118/XXL44 118/M44 118/L44 118/S14 118/CIE15 118/XL50 118/XXL50 118/M50 118/L50 118/S20 118/CIE16 118/XL56 118/XXL56 118/M56 118/L56 118/S26 118/CIE17 118/XL62 118/XXL62 118/M62 118/L62 118/S32 118/CIE18 118/BIE3 118/BIE9 118/BIE15 118/BIE21 118/BIE27 118/BIE33 118/XL3 118/XXL3 118/M3 118/L3 118/CIE3 118/CIE9 118/XL9 118/XXL9 118/M9 118/L9 118/KRA3 118/KRA9 118/XL15 118/XXL15 118/M15 118/L15 118/SVE3 118/SVE9 118/XL21 118/XXL21 118/M21 118/L21 118/ZLT3 118/ZLT9 118/XL27 118/XXL27 118/M27 118/L27 118/CER3 118/CER9 118/XL33 118/XXL33 118/M33 118/L33 118/S3 118/MOD 118/XL39 118/XXL39 118/M39 118/L39 118/S9 118/MOD2 118/XL45 118/XXL45 118/M45 118/L45 118/S15 118/MOD3 118/XL51 118/XXL51 118/M51 118/L51 118/S21 118/MOD4 118/XL57 118/XXL57 118/M57 118/L57 118/S27 118/MOD5 118/XL63 118/XXL63 118/M63 118/L63 118/S33 118/MOD6 118/BIE4 118/BIE10 118/BIE16 118/BIE22 118/BIE28 118/BIE34 118/XL4 118/XXL4 118/M4 118/L4 118/CIE4 118/CIE10 118/XL10 118/XXL10 118/M10 118/L10 118/KRA4 118/KRA10 118/XL16 118/XXL16 118/M16 118/L16 118/SVE4 118/SVE10 118/XL22 118/XXL22 118/M22 118/L22 118/ZLT4 118/ZLT10 118/XL28 118/XXL28 118/M28 118/L28 118/CER4 118/CER10 118/XL34 118/XXL34 118/M34 118/L34 118/S4 118/RUZ 118/XL40 118/XXL40 118/M40 118/L40 118/S10 118/RUZ2 118/XL46 118/XXL46 118/M46 118/L46 118/S16 118/RUZ3 118/XL52 118/XXL52 118/M52 118/L52 118/S22 118/RUZ4 118/XL58 118/XXL58 118/M58 118/L58 118/S28 118/RUZ5 118/XL64 118/XXL64 118/M64 118/L64 118/S34 118/RUZ6 118/BIE5 118/BIE11 118/BIE17 118/BIE23 118/BIE29 118/BIE35 118/XL5 118/XXL5 118/M5 118/L5 118/CIE5 118/CIE11 118/XL11 118/XXL11 118/M11 118/L11 118/KRA5 118/KRA11 118/XL17 118/XXL17 118/M17 118/L17 118/SVE5 118/SVE11 118/XL23 118/XXL23 118/M23 118/L23 118/ZLT5 118/ZLT11 118/XL29 118/XXL29 118/M29 118/L29 118/CER5 118/CER11 118/XL35 118/XXL35 118/M35 118/L35 118/S5 118/ZLT13 118/XL41 118/XXL41 118/M41 118/L41 118/S11 118/ZLT14 118/XL47 118/XXL47 118/M47 118/L47 118/S17 118/ZLT15 118/XL53 118/XXL53 118/M53 118/L53 118/S23 118/ZLT16 118/XL59 118/XXL59 118/M59 118/L59 118/S29 118/ZLT17 118/XL65 118/XXL65 118/M65 118/L65 118/S35 118/ZLT18 118/BIE6 118/BIE12 118/BIE18 118/BIE24 118/BIE30 118/BIE36 118/XL6 118/XXL6 118/M6 118/L6 118/CIE6 118/CIE12 118/XL12 118/XXL12 118/M12 118/L12 118/KRA6 118/KRA12 118/XL18 118/XXL18 118/M18 118/L18 118/SVE6 118/SVE12 118/XL24 118/XXL24 118/M24 118/L24 118/ZLT6 118/ZLT12 118/XL30 118/XXL30 118/M30 118/L30 118/CER6 118/CER12 118/XL36 118/XXL36 118/M36 118/L36 118/S6 118/CER13 118/XL42 118/XXL42 118/M42 118/L42 118/S12 118/CER14 118/XL48 118/XXL48 118/M48 118/L48 118/S18 118/CER15 118/XL54 118/XXL54 118/M54 118/L54 118/S24 118/CER16 118/XL60 118/XXL60 118/M60 118/L60 118/S30 118/CER17 118/XL66 118/XXL66 118/M66 118/L66 118/S36 118/CER18 Zvoľte variant
€13,90
Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Farba trička
Veľkosť trička
Farba potlače
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Vyvinuté špeciálne pre budúce mamičky, ktoré chcú svoje tehotenstvo sláviť s nádychom zábavy a originality.

Trendové dámske tričko s veľmi krátkym rukávom, voľnejšieho strihu, široký spodný lem. Guľatý priekrčník s úzkym lemom zo zhodného materiálu. Ramená spevnené všitým prúžkom. Tričko má dĺžku do hĺbky bokov. Silikónové zmäkčovadlo zaisťuje splývavosť a mäkkosť na dotyk. Buďte in v tričku CITY s našimi motívmi.

Materiál: 100% bavlna

Odoslanie do: 3 pracovných dní od zaplatenia