Tehotenské tričko CITY MÔj DOMČEK

Kód: 103/BIE 103/BIE7 103/BIE13 103/BIE19 103/BIE25 103/BIE31 103/XL 103/XXL 103/M 103/L 103/CIE 103/CIE7 103/XL7 103/XXL7 103/M7 103/L7 103/KRA 103/KRA7 103/XL13 103/XXL13 103/M13 103/L13 103/SVE 103/SVE7 103/XL19 103/XXL19 103/M19 103/L19 103/ZLT 103/ZLT7 103/XL25 103/XXL25 103/M25 103/L25 103/CER 103/CER7 103/XL31 103/XXL31 103/M31 103/L31 103/S 103/BIE37 103/XL37 103/XXL37 103/M37 103/L37 103/S7 103/BIE38 103/XL43 103/XXL43 103/M43 103/L43 103/S13 103/BIE39 103/XL49 103/XXL49 103/M49 103/L49 103/S19 103/BIE40 103/XL55 103/XXL55 103/M55 103/L55 103/S25 103/BIE41 103/XL61 103/XXL61 103/M61 103/L61 103/S31 103/BIE42 103/BIE2 103/BIE8 103/BIE14 103/BIE20 103/BIE26 103/BIE32 103/XL2 103/XXL2 103/M2 103/L2 103/CIE2 103/CIE8 103/XL8 103/XXL8 103/M8 103/L8 103/KRA2 103/KRA8 103/XL14 103/XXL14 103/M14 103/L14 103/SVE2 103/SVE8 103/XL20 103/XXL20 103/M20 103/L20 103/ZLT2 103/ZLT8 103/XL26 103/XXL26 103/M26 103/L26 103/CER2 103/CER8 103/XL32 103/XXL32 103/M32 103/L32 103/S2 103/CIE13 103/XL38 103/XXL38 103/M38 103/L38 103/S8 103/CIE14 103/XL44 103/XXL44 103/M44 103/L44 103/S14 103/CIE15 103/XL50 103/XXL50 103/M50 103/L50 103/S20 103/CIE16 103/XL56 103/XXL56 103/M56 103/L56 103/S26 103/CIE17 103/XL62 103/XXL62 103/M62 103/L62 103/S32 103/CIE18 103/BIE3 103/BIE9 103/BIE15 103/BIE21 103/BIE27 103/BIE33 103/XL3 103/XXL3 103/M3 103/L3 103/CIE3 103/CIE9 103/XL9 103/XXL9 103/M9 103/L9 103/KRA3 103/KRA9 103/XL15 103/XXL15 103/M15 103/L15 103/SVE3 103/SVE9 103/XL21 103/XXL21 103/M21 103/L21 103/ZLT3 103/ZLT9 103/XL27 103/XXL27 103/M27 103/L27 103/CER3 103/CER9 103/XL33 103/XXL33 103/M33 103/L33 103/S3 103/MOD 103/XL39 103/XXL39 103/M39 103/L39 103/S9 103/MOD2 103/XL45 103/XXL45 103/M45 103/L45 103/S15 103/MOD3 103/XL51 103/XXL51 103/M51 103/L51 103/S21 103/MOD4 103/XL57 103/XXL57 103/M57 103/L57 103/S27 103/MOD5 103/XL63 103/XXL63 103/M63 103/L63 103/S33 103/MOD6 103/BIE4 103/BIE10 103/BIE16 103/BIE22 103/BIE28 103/BIE34 103/XL4 103/XXL4 103/M4 103/L4 103/CIE4 103/CIE10 103/XL10 103/XXL10 103/M10 103/L10 103/KRA4 103/KRA10 103/XL16 103/XXL16 103/M16 103/L16 103/SVE4 103/SVE10 103/XL22 103/XXL22 103/M22 103/L22 103/ZLT4 103/ZLT10 103/XL28 103/XXL28 103/M28 103/L28 103/CER4 103/CER10 103/XL34 103/XXL34 103/M34 103/L34 103/S4 103/RUZ 103/XL40 103/XXL40 103/M40 103/L40 103/S10 103/RUZ2 103/XL46 103/XXL46 103/M46 103/L46 103/S16 103/RUZ3 103/XL52 103/XXL52 103/M52 103/L52 103/S22 103/RUZ4 103/XL58 103/XXL58 103/M58 103/L58 103/S28 103/RUZ5 103/XL64 103/XXL64 103/M64 103/L64 103/S34 103/RUZ6 103/BIE5 103/BIE11 103/BIE17 103/BIE23 103/BIE29 103/BIE35 103/XL5 103/XXL5 103/M5 103/L5 103/CIE5 103/CIE11 103/XL11 103/XXL11 103/M11 103/L11 103/KRA5 103/KRA11 103/XL17 103/XXL17 103/M17 103/L17 103/SVE5 103/SVE11 103/XL23 103/XXL23 103/M23 103/L23 103/ZLT5 103/ZLT11 103/XL29 103/XXL29 103/M29 103/L29 103/CER5 103/CER11 103/XL35 103/XXL35 103/M35 103/L35 103/S5 103/ZLT13 103/XL41 103/XXL41 103/M41 103/L41 103/S11 103/ZLT14 103/XL47 103/XXL47 103/M47 103/L47 103/S17 103/ZLT15 103/XL53 103/XXL53 103/M53 103/L53 103/S23 103/ZLT16 103/XL59 103/XXL59 103/M59 103/L59 103/S29 103/ZLT17 103/XL65 103/XXL65 103/M65 103/L65 103/S35 103/ZLT18 103/BIE6 103/BIE12 103/BIE18 103/BIE24 103/BIE30 103/BIE36 103/XL6 103/XXL6 103/M6 103/L6 103/CIE6 103/CIE12 103/XL12 103/XXL12 103/M12 103/L12 103/KRA6 103/KRA12 103/XL18 103/XXL18 103/M18 103/L18 103/SVE6 103/SVE12 103/XL24 103/XXL24 103/M24 103/L24 103/ZLT6 103/ZLT12 103/XL30 103/XXL30 103/M30 103/L30 103/CER6 103/CER12 103/XL36 103/XXL36 103/M36 103/L36 103/S6 103/CER13 103/XL42 103/XXL42 103/M42 103/L42 103/S12 103/CER14 103/XL48 103/XXL48 103/M48 103/L48 103/S18 103/CER15 103/XL54 103/XXL54 103/M54 103/L54 103/S24 103/CER16 103/XL60 103/XXL60 103/M60 103/L60 103/S30 103/CER17 103/XL66 103/XXL66 103/M66 103/L66 103/S36 103/CER18 Zvoľte variant
€13,90
Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Farba trička
Veľkosť trička
Farba potlače
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Tento kúsok je symbol vášho rastúceho šťastia a nového začiatku.

Trendové dámske tričko s veľmi krátkym rukávom, voľnejšieho strihu, široký spodný lem. Guľatý priekrčník s úzkym lemom zo zhodného materiálu. Ramená spevnené všitým prúžkom. Tričko má dĺžku do hĺbky bokov. Silikónové zmäkčovadlo zaisťuje splývavosť a mäkkosť na dotyk. Buďte in v tričku CITY s našimi motívmi.

Materiál: 100% bavlna

Odoslanie do: 3 pracovných dní od zaplatenia