Tehotenské tričko CITY SRDIEČKO

Kód: 112/BIE 112/BIE7 112/BIE13 112/BIE19 112/BIE25 112/BIE31 112/XL 112/XXL 112/M 112/L 112/CIE 112/CIE7 112/XL7 112/XXL7 112/M7 112/L7 112/KRA 112/KRA7 112/XL13 112/XXL13 112/M13 112/L13 112/SVE 112/SVE7 112/XL19 112/XXL19 112/M19 112/L19 112/ZLT 112/ZLT7 112/XL25 112/XXL25 112/M25 112/L25 112/CER 112/CER7 112/XL31 112/XXL31 112/M31 112/L31 112/S 112/BIE37 112/XL37 112/XXL37 112/M37 112/L37 112/S7 112/BIE38 112/XL43 112/XXL43 112/M43 112/L43 112/S13 112/BIE39 112/XL49 112/XXL49 112/M49 112/L49 112/S19 112/BIE40 112/XL55 112/XXL55 112/M55 112/L55 112/S25 112/BIE41 112/XL61 112/XXL61 112/M61 112/L61 112/S31 112/BIE42 112/BIE2 112/BIE8 112/BIE14 112/BIE20 112/BIE26 112/BIE32 112/XL2 112/XXL2 112/M2 112/L2 112/CIE2 112/CIE8 112/XL8 112/XXL8 112/M8 112/L8 112/KRA2 112/KRA8 112/XL14 112/XXL14 112/M14 112/L14 112/SVE2 112/SVE8 112/XL20 112/XXL20 112/M20 112/L20 112/ZLT2 112/ZLT8 112/XL26 112/XXL26 112/M26 112/L26 112/CER2 112/CER8 112/XL32 112/XXL32 112/M32 112/L32 112/S2 112/CIE13 112/XL38 112/XXL38 112/M38 112/L38 112/S8 112/CIE14 112/XL44 112/XXL44 112/M44 112/L44 112/S14 112/CIE15 112/XL50 112/XXL50 112/M50 112/L50 112/S20 112/CIE16 112/XL56 112/XXL56 112/M56 112/L56 112/S26 112/CIE17 112/XL62 112/XXL62 112/M62 112/L62 112/S32 112/CIE18 112/BIE3 112/BIE9 112/BIE15 112/BIE21 112/BIE27 112/BIE33 112/XL3 112/XXL3 112/M3 112/L3 112/CIE3 112/CIE9 112/XL9 112/XXL9 112/M9 112/L9 112/KRA3 112/KRA9 112/XL15 112/XXL15 112/M15 112/L15 112/SVE3 112/SVE9 112/XL21 112/XXL21 112/M21 112/L21 112/ZLT3 112/ZLT9 112/XL27 112/XXL27 112/M27 112/L27 112/CER3 112/CER9 112/XL33 112/XXL33 112/M33 112/L33 112/S3 112/MOD 112/XL39 112/XXL39 112/M39 112/L39 112/S9 112/MOD2 112/XL45 112/XXL45 112/M45 112/L45 112/S15 112/MOD3 112/XL51 112/XXL51 112/M51 112/L51 112/S21 112/MOD4 112/XL57 112/XXL57 112/M57 112/L57 112/S27 112/MOD5 112/XL63 112/XXL63 112/M63 112/L63 112/S33 112/MOD6 112/BIE4 112/BIE10 112/BIE16 112/BIE22 112/BIE28 112/BIE34 112/XL4 112/XXL4 112/M4 112/L4 112/CIE4 112/CIE10 112/XL10 112/XXL10 112/M10 112/L10 112/KRA4 112/KRA10 112/XL16 112/XXL16 112/M16 112/L16 112/SVE4 112/SVE10 112/XL22 112/XXL22 112/M22 112/L22 112/ZLT4 112/ZLT10 112/XL28 112/XXL28 112/M28 112/L28 112/CER4 112/CER10 112/XL34 112/XXL34 112/M34 112/L34 112/S4 112/RUZ 112/XL40 112/XXL40 112/M40 112/L40 112/S10 112/RUZ2 112/XL46 112/XXL46 112/M46 112/L46 112/S16 112/RUZ3 112/XL52 112/XXL52 112/M52 112/L52 112/S22 112/RUZ4 112/XL58 112/XXL58 112/M58 112/L58 112/S28 112/RUZ5 112/XL64 112/XXL64 112/M64 112/L64 112/S34 112/RUZ6 112/BIE5 112/BIE11 112/BIE17 112/BIE23 112/BIE29 112/BIE35 112/XL5 112/XXL5 112/M5 112/L5 112/CIE5 112/CIE11 112/XL11 112/XXL11 112/M11 112/L11 112/KRA5 112/KRA11 112/XL17 112/XXL17 112/M17 112/L17 112/SVE5 112/SVE11 112/XL23 112/XXL23 112/M23 112/L23 112/ZLT5 112/ZLT11 112/XL29 112/XXL29 112/M29 112/L29 112/CER5 112/CER11 112/XL35 112/XXL35 112/M35 112/L35 112/S5 112/ZLT13 112/XL41 112/XXL41 112/M41 112/L41 112/S11 112/ZLT14 112/XL47 112/XXL47 112/M47 112/L47 112/S17 112/ZLT15 112/XL53 112/XXL53 112/M53 112/L53 112/S23 112/ZLT16 112/XL59 112/XXL59 112/M59 112/L59 112/S29 112/ZLT17 112/XL65 112/XXL65 112/M65 112/L65 112/S35 112/ZLT18 112/BIE6 112/BIE12 112/BIE18 112/BIE24 112/BIE30 112/BIE36 112/XL6 112/XXL6 112/M6 112/L6 112/CIE6 112/CIE12 112/XL12 112/XXL12 112/M12 112/L12 112/KRA6 112/KRA12 112/XL18 112/XXL18 112/M18 112/L18 112/SVE6 112/SVE12 112/XL24 112/XXL24 112/M24 112/L24 112/ZLT6 112/ZLT12 112/XL30 112/XXL30 112/M30 112/L30 112/CER6 112/CER12 112/XL36 112/XXL36 112/M36 112/L36 112/S6 112/CER13 112/XL42 112/XXL42 112/M42 112/L42 112/S12 112/CER14 112/XL48 112/XXL48 112/M48 112/L48 112/S18 112/CER15 112/XL54 112/XXL54 112/M54 112/L54 112/S24 112/CER16 112/XL60 112/XXL60 112/M60 112/L60 112/S30 112/CER17 112/XL66 112/XXL66 112/M66 112/L66 112/S36 112/CER18 Zvoľte variant
€13,90
Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Farba trička
Veľkosť trička
Farba potlače
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Spôsob, ako prejaviť lásku k vášmu dieťaťu už od okamihu, keď je v brušku.

Trendové dámske tričko s veľmi krátkym rukávom, voľnejšieho strihu, široký spodný lem. Guľatý priekrčník s úzkym lemom zo zhodného materiálu. Ramená spevnené všitým prúžkom. Tričko má dĺžku do hĺbky bokov. Silikónové zmäkčovadlo zaisťuje splývavosť a mäkkosť na dotyk. Buďte in v tričku CITY s našimi motívmi.

Materiál: 100% bavlna

Odoslanie do: 3 pracovných dní od zaplatenia