Pánske tričko KLASIK OTEC UROBÍ

Kód: 55/BIE 55/BIE9 55/BIE17 55/BIE25 55/BIE33 55/BIE41 55/ZEL 55/ZEL7 55/ZEL13 55/ZEL19 55/ZEL25 55/ZEL31 55/FIA 55/FIA7 55/FIA13 55/FIA19 55/FIA25 55/FIA31 55/CIE 55/CIE9 55/CIE17 55/CIE25 55/CIE33 55/CIE41 55/KRA 55/KRA7 55/KRA13 55/KRA19 55/KRA25 55/KRA31 55/SVE 55/SVE7 55/SVE13 55/SVE19 55/SVE25 55/SVE31 55/KHA 55/KHA7 55/KHA13 55/KHA19 55/KHA25 55/KHA31 55/ZLT 55/ZLT9 55/ZLT17 55/ZLT25 55/ZLT33 55/ZLT41 55/CER 55/CER9 55/CER17 55/CER25 55/CER33 55/CER41 55/COK 55/COK7 55/COK13 55/COK19 55/COK25 55/COK31 55/BIE7 55/BIE15 55/BIE23 55/BIE31 55/BIE39 55/BIE47 55/BIE8 55/BIE16 55/BIE24 55/BIE32 55/BIE40 55/BIE48 55/BIE2 55/BIE10 55/BIE18 55/BIE26 55/BIE34 55/BIE42 55/ZEL2 55/ZEL8 55/ZEL14 55/ZEL20 55/ZEL26 55/ZEL32 55/FIA2 55/FIA8 55/FIA14 55/FIA20 55/FIA26 55/FIA32 55/CIE2 55/CIE10 55/CIE18 55/CIE26 55/CIE34 55/CIE42 55/KRA2 55/KRA8 55/KRA14 55/KRA20 55/KRA26 55/KRA32 55/SVE2 55/SVE8 55/SVE14 55/SVE20 55/SVE26 55/SVE32 55/KHA2 55/KHA8 55/KHA14 55/KHA20 55/KHA26 55/KHA32 55/ZLT2 55/ZLT10 55/ZLT18 55/ZLT26 55/ZLT34 55/ZLT42 55/CER2 55/CER10 55/CER18 55/CER26 55/CER34 55/CER42 55/COK2 55/COK8 55/COK14 55/COK20 55/COK26 55/COK32 55/CIE7 55/CIE15 55/CIE23 55/CIE31 55/CIE39 55/CIE47 55/CIE8 55/CIE16 55/CIE24 55/CIE32 55/CIE40 55/CIE48 55/BIE3 55/BIE11 55/BIE19 55/BIE27 55/BIE35 55/BIE43 55/ZEL3 55/ZEL9 55/ZEL15 55/ZEL21 55/ZEL27 55/ZEL33 55/FIA3 55/FIA9 55/FIA15 55/FIA21 55/FIA27 55/FIA33 55/CIE3 55/CIE11 55/CIE19 55/CIE27 55/CIE35 55/CIE43 55/KRA3 55/KRA9 55/KRA15 55/KRA21 55/KRA27 55/KRA33 55/SVE3 55/SVE9 55/SVE15 55/SVE21 55/SVE27 55/SVE33 55/KHA3 55/KHA9 55/KHA15 55/KHA21 55/KHA27 55/KHA33 55/ZLT3 55/ZLT11 55/ZLT19 55/ZLT27 55/ZLT35 55/ZLT43 55/CER3 55/CER11 55/CER19 55/CER27 55/CER35 55/CER43 55/COK3 55/COK9 55/COK15 55/COK21 55/COK27 55/COK33 55/MOD 55/MOD3 55/MOD5 55/MOD7 55/MOD9 55/MOD11 55/MOD2 55/MOD4 55/MOD6 55/MOD8 55/MOD10 55/MOD12 55/BIE4 55/BIE12 55/BIE20 55/BIE28 55/BIE36 55/BIE44 55/ZEL4 55/ZEL10 55/ZEL16 55/ZEL22 55/ZEL28 55/ZEL34 55/FIA4 55/FIA10 55/FIA16 55/FIA22 55/FIA28 55/FIA34 55/CIE4 55/CIE12 55/CIE20 55/CIE28 55/CIE36 55/CIE44 55/KRA4 55/KRA10 55/KRA16 55/KRA22 55/KRA28 55/KRA34 55/SVE4 55/SVE10 55/SVE16 55/SVE22 55/SVE28 55/SVE34 55/KHA4 55/KHA10 55/KHA16 55/KHA22 55/KHA28 55/KHA34 55/ZLT4 55/ZLT12 55/ZLT20 55/ZLT28 55/ZLT36 55/ZLT44 55/CER4 55/CER12 55/CER20 55/CER28 55/CER36 55/CER44 55/COK4 55/COK10 55/COK16 55/COK22 55/COK28 55/COK34 55/RUZ 55/RUZ3 55/RUZ5 55/RUZ7 55/RUZ9 55/RUZ11 55/RUZ2 55/RUZ4 55/RUZ6 55/RUZ8 55/RUZ10 55/RUZ12 55/BIE5 55/BIE13 55/BIE21 55/BIE29 55/BIE37 55/BIE45 55/ZEL5 55/ZEL11 55/ZEL17 55/ZEL23 55/ZEL29 55/ZEL35 55/FIA5 55/FIA11 55/FIA17 55/FIA23 55/FIA29 55/FIA35 55/CIE5 55/CIE13 55/CIE21 55/CIE29 55/CIE37 55/CIE45 55/KRA5 55/KRA11 55/KRA17 55/KRA23 55/KRA29 55/KRA35 55/SVE5 55/SVE11 55/SVE17 55/SVE23 55/SVE29 55/SVE35 55/KHA5 55/KHA11 55/KHA17 55/KHA23 55/KHA29 55/KHA35 55/ZLT5 55/ZLT13 55/ZLT21 55/ZLT29 55/ZLT37 55/ZLT45 55/CER5 55/CER13 55/CER21 55/CER29 55/CER37 55/CER45 55/COK5 55/COK11 55/COK17 55/COK23 55/COK29 55/COK35 55/ZLT7 55/ZLT15 55/ZLT23 55/ZLT31 55/ZLT39 55/ZLT47 55/ZLT8 55/ZLT16 55/ZLT24 55/ZLT32 55/ZLT40 55/ZLT48 55/BIE6 55/BIE14 55/BIE22 55/BIE30 55/BIE38 55/BIE46 55/ZEL6 55/ZEL12 55/ZEL18 55/ZEL24 55/ZEL30 55/ZEL36 55/FIA6 55/FIA12 55/FIA18 55/FIA24 55/FIA30 55/FIA36 55/CIE6 55/CIE14 55/CIE22 55/CIE30 55/CIE38 55/CIE46 55/KRA6 55/KRA12 55/KRA18 55/KRA24 55/KRA30 55/KRA36 55/SVE6 55/SVE12 55/SVE18 55/SVE24 55/SVE30 55/SVE36 55/KHA6 55/KHA12 55/KHA18 55/KHA24 55/KHA30 55/KHA36 55/ZLT6 55/ZLT14 55/ZLT22 55/ZLT30 55/ZLT38 55/ZLT46 55/CER6 55/CER14 55/CER22 55/CER30 55/CER38 55/CER46 55/COK6 55/COK12 55/COK18 55/COK24 55/COK30 55/COK36 55/CER7 55/CER15 55/CER23 55/CER31 55/CER39 55/CER47 55/CER8 55/CER16 55/CER24 55/CER32 55/CER40 55/CER48 Zvoľte variant
€15,90
Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Farba trička
Farba potlače
Pánska veľkosť
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

‍‍‍** Otcovia, ktorí milujú matky svojich detí, vytvárajú harmonický domov, kde dôvera a láska kvitnú. Toto tričko je originálnym darčekom, ktorý pripomína hodnotu rodiny. e to pripomienka, že silná rodina začína láskou medzi rodičmi.

Kvalitné pánske tričko strednej gramáže. Priekrčník je s prídavkom 5 %, elastanu, v ramenách je všitá spevňujúca ramenná páska. Silikónová úprava pre pocit jemnosti. Trup je po bokoch bez švíkov.

Materiál: 100% bavlna

Odoslanie do: 3 pracovných dní od zaplatenia