Tehotenské tričko CITY BUDEM MAMINKA

Kód: 115/BIE 115/BIE7 115/BIE13 115/BIE19 115/BIE25 115/BIE31 115/XL 115/XXL 115/M 115/L 115/FIA 115/FIA7 115/XL7 115/XXL7 115/M7 115/L7 115/CIE 115/CIE7 115/XL13 115/XXL13 115/M13 115/L13 115/TMA 115/TMA7 115/XL19 115/XXL19 115/M19 115/L19 115/KRA 115/KRA7 115/XL25 115/XXL25 115/M25 115/L25 115/SVE 115/SVE7 115/XL31 115/XXL31 115/M31 115/L31 115/ZLT 115/ZLT7 115/XL37 115/XXL37 115/M37 115/L37 115/CER 115/CER7 115/XL43 115/XXL43 115/M43 115/L43 115/S 115/BIE37 115/XL49 115/XXL49 115/M49 115/L49 115/S7 115/BIE38 115/XL55 115/XXL55 115/M55 115/L55 115/S13 115/BIE39 115/XL61 115/XXL61 115/M61 115/L61 115/S19 115/BIE40 115/XL67 115/XXL67 115/M67 115/L67 115/S25 115/BIE41 115/XL73 115/XXL73 115/M73 115/L73 115/S31 115/BIE42 115/BIE2 115/BIE8 115/BIE14 115/BIE20 115/BIE26 115/BIE32 115/XL2 115/XXL2 115/M2 115/L2 115/FIA2 115/FIA8 115/XL8 115/XXL8 115/M8 115/L8 115/CIE2 115/CIE8 115/XL14 115/XXL14 115/M14 115/L14 115/TMA2 115/TMA8 115/XL20 115/XXL20 115/M20 115/L20 115/KRA2 115/KRA8 115/XL26 115/XXL26 115/M26 115/L26 115/SVE2 115/SVE8 115/XL32 115/XXL32 115/M32 115/L32 115/ZLT2 115/ZLT8 115/XL38 115/XXL38 115/M38 115/L38 115/CER2 115/CER8 115/XL44 115/XXL44 115/M44 115/L44 115/S2 115/CIE13 115/XL50 115/XXL50 115/M50 115/L50 115/S8 115/CIE14 115/XL56 115/XXL56 115/M56 115/L56 115/S14 115/CIE15 115/XL62 115/XXL62 115/M62 115/L62 115/S20 115/CIE16 115/XL68 115/XXL68 115/M68 115/L68 115/S26 115/CIE17 115/XL74 115/XXL74 115/M74 115/L74 115/S32 115/CIE18 115/BIE3 115/BIE9 115/BIE15 115/BIE21 115/BIE27 115/BIE33 115/XL3 115/XXL3 115/M3 115/L3 115/FIA3 115/FIA9 115/XL9 115/XXL9 115/M9 115/L9 115/CIE3 115/CIE9 115/XL15 115/XXL15 115/M15 115/L15 115/TMA3 115/TMA9 115/XL21 115/XXL21 115/M21 115/L21 115/KRA3 115/KRA9 115/XL27 115/XXL27 115/M27 115/L27 115/SVE3 115/SVE9 115/XL33 115/XXL33 115/M33 115/L33 115/ZLT3 115/ZLT9 115/XL39 115/XXL39 115/M39 115/L39 115/CER3 115/CER9 115/XL45 115/XXL45 115/M45 115/L45 115/S3 115/MOD 115/XL51 115/XXL51 115/M51 115/L51 115/S9 115/MOD2 115/XL57 115/XXL57 115/M57 115/L57 115/S15 115/MOD3 115/XL63 115/XXL63 115/M63 115/L63 115/S21 115/MOD4 115/XL69 115/XXL69 115/M69 115/L69 115/S27 115/MOD5 115/XL75 115/XXL75 115/M75 115/L75 115/S33 115/MOD6 115/BIE4 115/BIE10 115/BIE16 115/BIE22 115/BIE28 115/BIE34 115/XL4 115/XXL4 115/M4 115/L4 115/FIA4 115/FIA10 115/XL10 115/XXL10 115/M10 115/L10 115/CIE4 115/CIE10 115/XL16 115/XXL16 115/M16 115/L16 115/TMA4 115/TMA10 115/XL22 115/XXL22 115/M22 115/L22 115/KRA4 115/KRA10 115/XL28 115/XXL28 115/M28 115/L28 115/SVE4 115/SVE10 115/XL34 115/XXL34 115/M34 115/L34 115/ZLT4 115/ZLT10 115/XL40 115/XXL40 115/M40 115/L40 115/CER4 115/CER10 115/XL46 115/XXL46 115/M46 115/L46 115/S4 115/RUZ 115/XL52 115/XXL52 115/M52 115/L52 115/S10 115/RUZ2 115/XL58 115/XXL58 115/M58 115/L58 115/S16 115/RUZ3 115/XL64 115/XXL64 115/M64 115/L64 115/S22 115/RUZ4 115/XL70 115/XXL70 115/M70 115/L70 115/S28 115/RUZ5 115/XL76 115/XXL76 115/M76 115/L76 115/S34 115/RUZ6 115/BIE5 115/BIE11 115/BIE17 115/BIE23 115/BIE29 115/BIE35 115/XL5 115/XXL5 115/M5 115/L5 115/FIA5 115/FIA11 115/XL11 115/XXL11 115/M11 115/L11 115/CIE5 115/CIE11 115/XL17 115/XXL17 115/M17 115/L17 115/TMA5 115/TMA11 115/XL23 115/XXL23 115/M23 115/L23 115/KRA5 115/KRA11 115/XL29 115/XXL29 115/M29 115/L29 115/SVE5 115/SVE11 115/XL35 115/XXL35 115/M35 115/L35 115/ZLT5 115/ZLT11 115/XL41 115/XXL41 115/M41 115/L41 115/CER5 115/CER11 115/XL47 115/XXL47 115/M47 115/L47 115/S5 115/ZLT13 115/XL53 115/XXL53 115/M53 115/L53 115/S11 115/ZLT14 115/XL59 115/XXL59 115/M59 115/L59 115/S17 115/ZLT15 115/XL65 115/XXL65 115/M65 115/L65 115/S23 115/ZLT16 115/XL71 115/XXL71 115/M71 115/L71 115/S29 115/ZLT17 115/XL77 115/XXL77 115/M77 115/L77 115/S35 115/ZLT18 115/BIE6 115/BIE12 115/BIE18 115/BIE24 115/BIE30 115/BIE36 115/XL6 115/XXL6 115/M6 115/L6 115/FIA6 115/FIA12 115/XL12 115/XXL12 115/M12 115/L12 115/CIE6 115/CIE12 115/XL18 115/XXL18 115/M18 115/L18 115/TMA6 115/TMA12 115/XL24 115/XXL24 115/M24 115/L24 115/KRA6 115/KRA12 115/XL30 115/XXL30 115/M30 115/L30 115/SVE6 115/SVE12 115/XL36 115/XXL36 115/M36 115/L36 115/ZLT6 115/ZLT12 115/XL42 115/XXL42 115/M42 115/L42 115/CER6 115/CER12 115/XL48 115/XXL48 115/M48 115/L48 115/S6 115/CER13 115/XL54 115/XXL54 115/M54 115/L54 115/S12 115/CER14 115/XL60 115/XXL60 115/M60 115/L60 115/S18 115/CER15 115/XL66 115/XXL66 115/M66 115/L66 115/S24 115/CER16 115/XL72 115/XXL72 115/M72 115/L72 115/S30 115/CER17 115/XL78 115/XXL78 115/M78 115/L78 115/S36 115/CER18 Zvoľte variant
€13,90
Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Farba trička
Veľkosť trička
Farba potlače
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Vyjadrite svoju radosť z očakávania týmto špeciálnym tričkom navrhnutým pre budúce mamy.

Trendové dámske tričko s veľmi krátkym rukávom, voľnejšieho strihu, široký spodný lem. Guľatý priekrčník s úzkym lemom zo zhodného materiálu. Ramená spevnené všitým prúžkom. Tričko má dĺžku do hĺbky bokov. Silikónové zmäkčovadlo zaisťuje splývavosť a mäkkosť na dotyk. Buďte in v tričku CITY s našimi motívmi.

Materiál: 100% bavlna

Odoslanie do: 3 pracovných dní od zaplatenia